Slovakia, Trenein
January 28, 2006

Slovakia, Trenein
exc1 CAC, CACIB, BOB,BOG 3. - AH - KAHN - TSE OD HALUSKÙ
The latest from 2006

Slovakia, Bratislava» Slovakia, Bratislava
August 20, 2006

Slovakia, Bratislava» Slovakia, Bratislava
August 19, 2006

Slovakia, Kosice» Slovakia, Kosice
July 16, 2006
 
Provided by Bohuslava und Vladimír Haluska

Judge: Milan Biro


Number of Chows entered: 9
Number of Chows shown: 8

--------------------------------

 

Male Black Intermediate Class

CHOPAN'S HERE'S THE MINSTREL, CMKU/CHW/4146. 28. 05. 2004.
V: Drakesdrum For Dawnanda, M: Dawnanda Miss Dot Com.
O: Lownds D. +A. B: Veverkovi A+ J.
exc 1 CAC, Res. CACIB


Female Black Open Class

DEVA - DORE HVÌZDA SLOVÁCKA. CMKU/CHW/4075/03, 26/11/03.
V: Edmond pod Haltravou CS. M:Xenna Haltrava.
O: Pi¹tìková Karla Ing. B: Kùrová Marie.
exc 1, CAC.


Female Black Veteran Class

BIBA RAKOLUBSKA LÚKA. SHPK 00583, 23/04/1994.
O: Dax Malajský Tyger. M:Fortuna Slnko Východu.
O: Le¹ko Draho¹, B: Èiada ©tefan Ing.
exc 1.


Male Red Junior Class

WAYANG MARWELON

WAYANG MARWELON. SPKP 324, 06/11/2004.
V: Marwelon Mao, M: Naomi Mroczna Ma¹è.
O: Wiencek Mariola. B: Omelka Andrej.
exc 1, CAJC.


Male Red Intermediate Class

MENNY HUSARUVKA ÈLP 4138, 30/06/2004.
V: Usher Husaruvka. M: Quinny Bohemia Hako.
O: Hrabèáková Blazena, B: Lupaèová Miroslava.
-absent-


Male Open Class

AH - KAHN - TSE OD HALUSKÙ CMKU/CHW/4098/04: 15/01/2004.
V. ICH. Hei - Yu - Tzu Prinz Puma. M: Gaja Marko Make od Haluskù.
O + B: Halusková Bohuslava.
exc1 CAC, CACIB, BOB,BOG 3.


Female Red, Open Class

LOVE STORY HUSARUVKA

LOVE STORY HUSARUVKA, SPKP 297. 11/01/2004.
V: Usher Husaruvka. M: Kiss Me Quick Red od Haluskù
O: Hrabèaková Blazena. B: Omelka Lubomír.
exc2 Res. CAC, Res. CACIB.


VERA HOT ROSE OD HALUSKÙ , CMKU/CHW/4042/04. 09/10/1003.
V: ICH: Hot Copy Royal Club. M: Gaja Marko Make od Haluskù.
O + B. Bohuslava Halusková.
exc1CAC, CACIB.


Female Red Champion Class

ICH. GOLDIE D, PAPA - LU , CMKU/CHW/3577. 21/10/1999
V: Prince Charles od Veverky, M: Dawnada Debonair.
O: Panchartková Zdenka. B: Veverkovi A + J.
exc1 CAC..