2006

Page 2 of 2     1 2

Germany, Neumünster» Germany, Neumünster
May 27, 2006

Germany, Gießen» Germany, Gießen
May 21, 2006

Germany, Dortmund» Germany, Dortmund
May 05, 2006
Europasiegerzuchtschau 2006

Germany, Lingen» Germany, Lingen
April 22, 2006

Germany, Berlin» Germany, Berlin
April 02, 2006

Germany, Offenburg» Germany, Offenburg
March 11, 2006

Germany. Munich» Germany. Munich
March 05, 2006

Germany, Nürnberg» Germany, Nürnberg
January 14, 2006

Germany, Kassel» Germany, Kassel
December 11, 2005

Page 2 of 2     1 2